Olie-mistscheiders

Vaak in ontluchtingsunits van transmissiebakken van vliegtuigmotoren. Door een speciaal ontwerp kan de olie afgescheiden worden van de vette dampen. Daardoor wordt voorkomen dat de olie-mist in het milieu terecht komt of zelfs lekt naar de cabinelucht.  Een actueel onderwerp.Olie-mistscheiders