Vernevelaars

Recemat’s Ni en NC kwaliteiten worden vaak toegepast als vernevelaars.  Maar ook het omgekeerde, als de-mister of nevelvanger. Vernevelaars